Bằng Đại học Chính Quy và Tại Chức Có Giá Trị Ngang Nhau

Rate this post

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi vừa được thông qua ngày 19/11/2018 với nhiều điểm mới quan trọng. Từ ngày 01/7/2019, bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau.

Theo quy định hiện hành tại Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012: Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Như vậy, người học theo học hình thức đào tạo nào thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp tương ứng với hình thức đào tạo đó.

Quy định này đã được sửa đổi tại khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, cụ thể: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Như vậy, quy định mới ghi nhận bằng cử nhân là văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không quy định hình thức đào tạo trên văn bằng, theo báo Thư viện Pháp Luật.

Có thể thấy, giáo dục đại học đã không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Do đó, từ ngày 01/7/2019, bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau.

Quy định mới sẽ tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy, quy định mới khuyến khích cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo, theo báo Pháp Luật.

Thay vì ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học 2012.

ĐỐI TƯỢNG NÊN LỰA CHỌN LÀM BẰNG ĐẠI HỌC TỪ XA:

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách hàng mà dịch vụ làm bằng đại học uy tín của chúng tôi đã tiếp thu những yêu cầu làm bằng đại học từ xa theo nhiều yêu cầu. Làm bằng đại học từ xa chỉ khác với những loại bằng đại học như chính quy, liên thông, tại chức là hình thức đào tạo. Ngoài ra giá trị của bằng đại học từ xa vẫn giống như các loại bằng đại học khác với hệ số lương là như nhau, có cơ hội học lên cao học nếu bạn có điều kiện và ý chí tiến thủ.

Do đó bạn nên tham khảo những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về hình thức lựa chọn làm bằng đại học từ xa như thế nào thì mang lại nhiều lợi ích nhất:

– Khi bạn không có thời gian tham gia học tập trực tiếp tại các trường đại học uy tín.

– Bạn đang cần bằng đại học từ xa để bổ sung vào hồ sơ xin việc theo như yêu cầu của nhà tuyển dụng.

– Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng chưa có điều kiện học đại học thì có thể lực chọn hình thức làm bằng đại học từ xa hay liên thông.


lam bang dai hoc xay dung
Làm bằng đại học từ xa uy tín

BẰNG ĐẠI HỌC TỪ XA LÀ GÌ ?

– Bằng đại học từ xa được cấp cho sinh viên khi đã tiếp thu đầy đủ các chương trình cần thiết, có đầy đủ điều kiện để tốt nghiệp và nhân được bằng đại học.

– Hình thức học đại học từ xa chủ yếu chỉ là sự tương tác gián tiếp giữa giáo viên và sinh viên khi sinh viên cần sự trợ giúp những bài khó hay muốn nghe giảng trực tiếp.

– Ngoài ra hình thức học đại học từ xa chủ yếu là tự học, tham khảo tài liệu, tiếp thu thêm kiến thức trên mạng, trên băng đĩa…