Làm Giấy Kết Hôn Giả – Chỉ Từ 1 triệu

Rate this post

Nhận Làm Giấy Kết Hôn Giả Chất Lượng

https://lambangdaihocchinhquy.info là một trong những đơn vị làm giấy kết hôn giả chất lượng và uy tín. Chuyên làm giấy chứng nhận kết hôn giá rẻ phôi thật 100% đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Giấy chứng nhận kết hôn hay giấy đăng ký kết hôn, trước đây còn gọi là Hôn thú hay giấy giá thú là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các chủ thể khác công nhận và xác nhận một người có vợ hay có chồng theo quy định của luật pháp về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Wikipedia

Nhận làm giấy kế hôn giả chất lượng
Nhận làm giấy kế hôn giả chất lượng
Làm giấy chứng nhận kết hôn
Làm giấy chứng nhận kết hôn

Cách làm giấy kết hôn online:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn online?
  1. Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh: …
  2. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ …
  3. Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ …
  4. Bước 4: Trả kết quả …
  5. Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin.
Cách làm giấy kết hôn online
Cách làm giấy kết hôn online

* Thủ tục làm giấy kết hôn không có yếu tố nước ngoài:

– Bước 1: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn và các giấy tờ như mục 2 cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

– Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

(Điều 18 Luật hộ tịch 2014)

* Thủ tục làm giấy kết hôn có yếu tố nước ngoài:

– Bước 1: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

– Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

– Bước 3: Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

(Điều 38 Luật hộ tịch 2014)

Thủ tục làm giấy kết hôn không có yếu tố nước ngoài và có yếu tố người nước ngoài
Thủ tục làm giấy kết hôn không có yếu tố nước ngoài và có yếu tố người nước ngoài