Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục Sơn La đạt tiêu chuẩn quốc tế

Rate this post

Sở Giáo dục-Đào tạo Sơn La là tổ chức giáo dục đầu tiên tiên phong trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành EOMS tích hợp với QMS thành công và được Tổ chức chứng nhận quốc tế FrenchCert công nhận. Hãy cùng https://lambangdaihocchinhquy.com.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhận bằng chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhận bằng chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 22/2, Tổ chức chứng nhận quốc tế FrenchCert (Vương quốc Anh) đã chứng nhận và công bố Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018.

Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS bao gồm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (gọi tắt là QMS) tích hợp với Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 (EOMS).

Hệ thống này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhất trí chủ trương triển khai nâng cấp và áp dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong cơ quan Sở triển khai các nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng (Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị tư vấn thực hiện công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao dịch vụ về công tác thực hiện các chứng nhận ISO (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018).

[Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm]

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS là bước đột phá về quy trình quản lý làm bằng đại học chất lượng giáo dục.

Hệ thống giúp công tác định hướng phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời của người học. Các hoạt động quản lý chất lượng được định hình rõ nét bằng các thủ tục quy trình và hành động cụ thể.

Hệ thống quản lý tích hợp IMS giúp công tác quản lý, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc của cán bộ, công chức trong Sở được công khai, minh bạch. Thông qua hệ thống, cán bộ kiểm soát được đào tạo bài bản, công việc của từng đơn vị chuyên môn, Ban Giám đốc được rà soát một cách khoa học, liên tục.

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã tổ chức triển khai bốn đợt tập huấn về công tác ISO cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và một số cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS vào công tác quản lý giáo dục tại Sơn La đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.

Quá trình thực hiện vận hành hệ thống quản lý chất lượng tích hợp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh; uy tín và vị thế của ngành giáo dục trong cộng đồng dân cư được cải thiện; góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp cũng như chỉ số cải cách hành chính chung của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã xuất sắc hoàn thành ba giai đoạn trên tổng số bốn giai đoạn (đạt 75%) dự án nâng cấp “Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tích hợp với hệ thống quản lý giáo dục ISO 21001:2018” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Tiến sỹ Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng, Chủ tịch Hội Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La là tổ chức giáo dục đầu tiên đi tiên phong trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành EOMS tích hợp với QMS một cách bài bản và tuân thủ các quy trình chặt chẽ.

Một số cơ sở giáo dục đang trong quá trình tiếp cận EOMS như Trường Đại học FPT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng mới chỉ ở giai đoạn một của quy trình./.