Làm bằng đại học giả có phạm tội hay không? Mức độ xử phạt như thế nào?

Rate this post

Làm bằng đại học giả có phạm tội hay không? Mức độ xử phạt như thế nào? Đây là một vấn đề đang nhận được nhiều thắc mắc cần giải đáp dựa vào những qui định đối với hành vi đối với người làm bằng giả và người sử dụng bằng đại học giả. Để hiểu được vấn đề này lambangdaihocchinhquy.com sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin theo những qui định của pháp luật ban hành bạn nên tham khảo để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

lam bang dai hoc 11

Làm bằng đại học có phạm tội hay không?

1. Mức độ sử phạt đối với người làm bằng giả:

Căn cứ Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009: Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Như vậy có thể thấy người làm bằng đại học sẽ bị phạt nặng nhưng người sử dụng bằng đại học thì chỉ bị phạt tiền nếu sử dụng bằng giả để lừa dối cơ quan Nhà Nước.

 

2. Mức độ xử phạt đối với người mua bằng giả:

Mức độ xử phạt đối với người mua bằng giả cần phải được căn cứ vào mục đích sử dụng để áp dụng hình phạt hình sự hay hành chính.

Trong trường hợp người sử dụng bằng đị học giả phải chịu trách nhiệm hình sự nếu mục đích đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân theo khoản 1, Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp người sử dụng bằng đại học giả theo nghị định số 49 ngày 11-4-2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục người có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi văn bằng, chứng chỉ vi phạm. Việc sử dụng bằng cấp giả là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.

Bài viết tham khảo thêm:

– Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ Tại HCM

– Nhận Làm Bằng Đại Học Giả Tại Hà Nội