Nguyên tắc, Thủ tục và đối tượng có thể chuyển nghành đại học

Rate this post
Không ít sinh viên sau một thời gian học ĐH mới nhận ra mình không phù hợp và muốn chuyển ngành. Tuy nhiên, quy chế hiện nay chưa linh động để cho phép sinh viên được chuyển. Bạn có thể tham khảo những điều kiên cần để chuyển ngành. Thủ tục chuyển ngành có dễ hay không ? Và Liều có nên chuyển ngành nghề ?
Chuyển nghành học như thế nào
Chuyển nghành học như thế nào

Dưới Đây Là vài câu hỏi hay gặp về chuyển ngành

Em muốn chuyển ngành học, vậy điều kiện chuyển ngành như thế nào?

Trả lời Từ Phía Lambangdaihocchinhquy.com

1. SV có nguyện vọng có thể được xem xét chuyển ngành trong cùng bậc học nếu có đủ các điều kiện sau:

  • Không thuộc diện buộc thôi học, còn trong thời hạn học tập ở ĐHHS;
  • Được chuyển ngành một lần trong khóa học và thực hiện trong thời gian học của 04 HK chính đầu tiên (không kể HK phụ) và kể từ HK 2 trở đi;
  • Có điểm trúng tuyển đầu vào theo khối của ngành đang học không thấp hơn điểm tuyển sinh đầu vào theo khối của ngành chuyển đến, trong cùng năm tuyển sinh, cùng nguyện vọng.
  • Việc chuyển ngành của SV không gây ảnh hưởng xáo trộn việc tổ chức lớp ngành chuyển đi, chuyển đến;
  • Được sự chấp thuận của hai CNCT- CVHT ngành học xin chuyển đi và chuyển đến, sau khi được phỏng vấn hướng nghiệp;

2. Khi được chấp thuận chuyển sang ngành mới, SV được xét bảo lưu điểm các môn học đã học có nội dung, khối lượng kiến thức tương đương và phải tiếp tục hoàn thành khối lượng kiến thức quy định trong chương trình đào tạo ngành chuyển đến.

3. Thời gian tối đa SV được phép theo học trong ngành mới. Được tính kể từ ngày SV nhập học ngành đầu tiên.

Thủ Tục Chuyển ngành chỉ đáp ứng với các đối tượng sau

  • Đối với học sinh, sinh viên xin chuyển ngành, chuyển trường vì lý do sức khỏe, sức học, năng khiếu,  vì các lý do bình thường khác.
  • Đối với học sinh, sinh viên không đủ tiêu chuẩn đào tạo ở một số ngành trọng điểm nhưng có thể đào tạo ở ngành không trọng điểm
  • Đối với lưu học sinh không đủ điều kiện học ở nước ngoài chuyển về học ở trong nước

ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI SINH VIÊN MUỐN CHUYỂN NGÀNH

Ngoài những nguyên tắc và thủ tục quy định ở trên; các trường cần chú ý thêm những điểm sau đây:

1. Cần nhắc các học sinh; sinh viên muốn xin chuyển ngành học, chuyển trường phải làm đơn gửi lên hiệu trưởng xét giải quyết, không được gửi thẳng về Bộ Giáo dục, hoặc các Bộ có trường. Bộ Giáo dục và các bộ có trường không trực tiếp nhận đơn và giải quyết đơn xin chuyển ngành học, chuyển trường cho học sinh, sinh viên.

2. Sau khi hai trường có liên quan đã thương lượng và thỏa thuận; trường có học sinh, sinh viên chuyển đi phải gửi ngay hồ sơ, lý lịch… cho trường học sinh, sinh viên đến kèm theo giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng ký.

3. Những trường hợp chỉ xin chuyển trường mà không chuyển ngành học; các trường có thể giải quyết mỗi năm hai kỳ vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ sau học kỳ I, còn những trường hợp khác thì chỉ giải quyết mỗi năm một lần vào dịp nghỉ hè.

4. Các trường cần trích những phần cần thiết về nguyên tắc và thủ tục nói trong thông tư này phổ biến cho học sinh, sinh viên biết để học sinh, sinh viên thực hiện tốt.