Cách Tiếp Cận Dịch vụ Làm Bằng Chính Quy

Rate this post

Cách tiếp cận dịch vụ làm bằng đại học chính quy hoàn toàn yên tâm về chất lượng này được bắt nguồn từ kinh nghiệm sống; nó cho phép trẻ em để trải nghiệm và đánh giá giá trị của những ý tưởng khác nhau bằng cách áp dụng các nguyên tắc và tiêu chuẩn. Lập luận học viên sẽ đấu tranh để xác định và dạy các giá trị rõ ràng cho thế hệ trẻ. Nhưng nó không chỉ là về các chương trình giảng dạy năm đầu. Bây giờ chính phủ đã khai thác các lĩnh vực cho chiến lược chống khủng bố của họ bằng cách đặt những năm đầu thiết lập trong phạm vi của khủng bố. Bảo vệ trẻ em và bảo vệ chúng khỏi bị tổn hại là công việc cốt lõi của những năm đầu. Tuy nhiên các chương trình khuyến mãi của dịch vụ làm bằng đại học chất lượng  như một biện pháp cụ thể để ngăn ngừa trẻ em bị lôi kéo vào khủng bố đã đưa ra nhiều tình huống khó xử về vai trò của ngành năm đầu, như một công cụ của chính sách của chính phủ rộng hơn, vượt ra ngoài giáo dục như hiện tại.

Hơn nữa chính quyền địa phương có thể ngăn chặn tài trợ làm bằng đại học miễn phí đầu năm quyền lợi cho 2-4 tuổi, nơi cung cấp dịch vụ quảng bá như dựa trên bằng chứng, quan điểm và lý thuyết trái với lập bằng chứng công nhận và giải thích khoa học hay lịch sử. Vì vậy, đây lại chính quyền địa phương là trọng tài về những gì cấu và thẩm phán của công đức tương đối của các quan điểm khác nhau và các lý thuyết dạy cho trẻ em trong những năm đầu. Có thể lập luận rằng chính quyền địa phương là cơ quan dân chủ cũng được đặt để thực hiện vai trò này; Tuy nhiên, tôi hỏi khả năng của họ để kết nối với các cộng đồng thiểu số và tiếng nói trong những cách đó thúc đẩy sự hiểu biết chung của các triết gia viết trong những năm 1950, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thông tin và yêu cầu làm bằng đại học uy tín này.

Một số thông tin đã dẫn chứng cho những lập luận làm bằng đại học chất lượng này mang lại nhiều hiệu quả và rằng trong xã hội con người là một trong hai đại chúng hay công cộng. Là người của quần chúng không thể hiện quan điểm của họ, họ làm theo ý kiến ​​lập, tuy nhiên, các công cộng là sản phẩm của cuộc tranh luận trí tuệ và văn hóa mà là tự trị của các tổ chức chính thức. Tôi đề nghị các nhóm không gian cho các cuộc tranh luận trí tuệ mà hình chính kiến ​​trên trong khu vực những năm đầu theo những cách mà vẫn độc lập với cơ quan lập. Năm học sớm trở thành công cung cấp một phản ứng quan trọng để đã bắt nguồn từ công việc của họ với trẻ nhỏ. Họ chống lại các giải pháp mang tính công thức cho tiếp thị bởi các nhà cung cấp đào tạo những người có nguy cơ trở thành không phê phán ‘hàng loạt’ sau chính sách của chính phủ.

lam bang dai hoc 1Việc hình thành và chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn khi làm bằng đại học có hồ sơ gốc có thể bắt đầu bằng một lời cầu xin giúp đỡ hoặc các khớp nối của cuộc khủng hoảng mới nhất trong bộ mặt của chính sách làm bằng đại học giá rẻ nhà nước nhưng phát triển như không gian cho sự phản ánh quan trọng liên quan đến việc phát triển đạo đức của trẻ em. Có lẽ chính phủ có thể áp dụng một cách tiếp cận thực tế hơn bằng cách tôn trọng các chuyên gia kiến thức và tham gia vào một cuộc tranh luận về những năm đầu đóng góp cài đặt có thể làm để đảm bảo rằng trẻ em, cùng với gia đình và cộng đồng của họ, được an toàn trong bối cảnh của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Một cuộc đối thoại như vậy có khả năng sẽ tạo ra một tập hợp các hành động có thể thực hiện thuộc sở hữu của năm học đầu và tiếp đất trong những kinh nghiệm sống của trẻ em trong cộng đồng của họ.

Tôi hiểu điều này không phải là những gì bạn muốn nghe, đặc biệt là cho các trọng tâm làm bằng đại học uy tín và chất lượng và những vấn đề niềm tin đã có trong những tháng gần đây. Nhưng sau 27 năm mang trách nhiệm cao và tín nhiệm thấp chính sách giáo dục theo Đạo luật cải cách giáo dục năm 1988, sẽ không có cai sữa các tắt chế độ ăn uống của họ về các biện pháp phản động và hạn chế đó có trường học trong một va li phó như kiểm soát và tuyệt vọng. Họ quá nghiện với sức mạnh nó mang lại cho họ là những suy nghĩ của việc từ bỏ một số điều này không phải là một trong những họ sẽ mất đặc biệt nghiêm trọng. Chắc chắn, họ sẽ nói ra về họ thậm chí có thể cố gắng và vượt qua nhau với lời về nó, nhưng thực tế là không có gì thực chất sẽ xảy ra.

Đúng là trong năm năm qua đã thấy các khía cạnh của quyền tự do giao cho một số lượng lớn các trường nhất là các chương trình giảng dạy và trả tự do cho các học viện. Hơn nữa cũng có một vài dũng cảm và khá táo bạo xóa cho phù hợp trường đã xếp con đường của sự đổi mới thực sự táo bạo. Tuy nhiên đối với tất cả các tự do mà đã bị cáo buộc được tiêm vào hệ thống có một dòng dưới cùng rõ ràng điều đó có nghĩa rằng không có trường học nhà nước có thể được tin cậy: tất cả mọi người là vĩnh viễn 48 giờ đi từ một thất bại với tất cả ý nghĩa của nó đối với việc đóng cửa trường học hay tiếp nhận và nhân viên di cư. Tất cả các quyền tự do chương trình học của bạn cũng tốt và nhưng họ tính cho không có gì nếu bạn đang đấu tranh để có được những tiến bộ điểm lên.